Fotos de Pasarela | Tadashi Shoji, primavera-verano 2017 Primavera Verano 2017 New York Fashion Week | 29 de 41

Thu, 12 Jan 2017 08:39:35 +0000

Tadashi Shoji Spring 2017 RTW - Worn by Paris Jackson at the Pre-Grammy Gala and Salute to Industry Icons Honoring Debra Lee'

Tadashi Shoji s/s 2017

Load more